แนะนำตรายางแบบหมึกในตัวทั้งสองแบบ

ตลอดเวลาที่ผ่านมางานตรายางหรือตราปั๊มมีการพัฒนาขึ้นมาตลอด ด้วยระบบการผลิต หรือฟังชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นขนาด ความคงทนแข็งแรง ความคมชัด และสีที่หลากหลายมากขึ้น

ตรายางที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นตรายางรูปแบบหมึกในตัว เพราะว่าไม่จำเป็นต้องหาแท่นประทับ สะดวกรวดเร็ว สวยงาม

ซึ่งตรายางแบบหมึกในตัวจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตรายางเฟลช และตรายางตลับพลิก

ท่านสามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยว่า ตรายางทั้ง 2 แบบนั้นต่างกันอย่างไร